Przedstawiciel UDT wygłosi referat

Roman Górecki, Główny Specjalista Urządzeń Ciśnieniowych w UDT O/Łódź wygłosi referat pt. Bezpieczeństwo, ciągłość działania urządzeń technicznych w energetyce zawodowej”.