Kolejny potwierdzony referat merytoryczny

Dr inż. Tomasz Dudziak, Dyrektor Instytutu Odlewnictwa wygłosi referat merytoryczny pt. „Oszacowanie postępu korozji wysokotemperaturowej materiałów pracujących w energetyce poprzez analizę ubytku metalu bazując na danych laboratoryjnych”.