Kolejna potwierdzona prezentacja

„Analiza obszarów krytycznych bloków energetycznych przy zastosowaniu światłowodowych technik pomiarowych jako narzędzia do określania bieżącego stanu technicznego oraz prognozy resursu” – to tytuł prezentacji, którą wygłosi dr Arkadiusz Grzywa oraz Marcin Lep z FIGHTS ON LOGISTICS Sp. z o.o.