Biomasa – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie

Tematyka

Celem Konferencji jest zaprezentowanie doświadczeń polskich i działających na polskim rynku przedsiębiorstw energetycznych w zakresie realizacji inwestycji, dostępnych technologii spalania/współspalania biomasy w elektrowniach i elektrociepłowniach oraz przedstawienie, obecnych i przyszłych możliwości pozyskania biomasy, jako paliwa dla branży energetycznej.

Audytorium

Konferencja skierowana jest do kadry technicznej i specjalistów przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, firm oferujących technologie pozyskiwania, przetwarzania i spalania biomasy oraz zainteresowanych instytucji, organizacji i samorządów.

Email