Potwierdzony udział przedstawiciela Ministerstwa Energii

Luty 16, 2018

Miło nam poinformować, Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Rozproszonej i Ciepłownictwa w Ministerstwie Energii wygłosi referat wprowadzający oraz zabierze głos w Panelu Dyskusyjnym.

Referat merytoryczny SUEZ Polska Sp. z o.o.

Luty 13, 2018

Andrzej Piotrowski, Kierownik Projektów Spalarniowych w SUEZ Polska Sp. z o.o. wygłosi referat pt. „ITPOK w modelu PPP jako trwały element GOZ”.

Przedstawiciel firmy NOVAGO Sp. z o.o. wygłosi prezentację

Luty 13, 2018

„Metody kompleksowego wykorzystania odpadów na cele energetyczne” – to tytuł prezentacji, którą wygłosi Bartosz Gręziak, Specjalista Działu Energetyki w NOVAGO Sp. z o.o.

Znamy tytuł prezentacji firmy TERMALL

Luty 09, 2018

Realizacja inwestycji w kontekście obowiązków związanych ze standardami emisyjnymi” – to tytuł prezentacji, którą wygłosi Agata Fornalczyk, Starszy Specjalista ds. Ochrony Środowiska oraz Marcin Żak, Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju z TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia.

Kolejny potwierdzony referat merytoryczny

Luty 08, 2018

„Świadectwa pochodzenia zielone i czerwone – czy to się opłaca? Analiza na podstawie dotychczasowych doświadczeń KHK SA w Krakowie” –  to tytuł referatu, który wygłosi Zdzisława Głód, Dyrektor ds. Sprzedaży w Krakowskim Holdingu Komunalnym SA w Krakowie.

Przedstawiciel firmy Sick Sp. z o.o. wygłosi prezentację

Luty 06, 2018

„Pomiary zawartości rtęci w spalinach, analizator SICK Mercem300Z” – to tytuł prezentacji, którą wygłosi Przemysław Bajor, Inżynier Sprzedaży w SICK Sp. z o.o.

Mamy kolejnego Partnera Konferencji TPOK 2018

Luty 06, 2018

Miło nam poinformować, że firma TM. E. S.p. A. – Termomeccanica Ecologia Spółka Akcyjna – Oddział w Polsce została Partnerem X edycji Konferencji TPOK 2018, a Teofil Markwitz, Dyrektor Oddziału Polska wygłosi prezentację pt. „Ukończenie z sukcesem budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie”.

Znamy tytuł referatu z firmy ProNatura Sp. z o.o.

Luty 05, 2018

„Zagospodarowanie popiołów i żużla na przykładzie ZUOK w Bydgoszczy” – to tytuł referatu merytorycznego, który wygłosi Tomasz Gulczewski, Dyrektor ZTPOK w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

Kolejna prezentacja firmy OMC ENVAG Sp. z o.o.

Styczeń 31, 2018

Paweł Tenerowicz, Handlowiec w firmie OMC ENVAG Sp. z o.o. wygłosi prezentację pt. „Metody optymalizacji procesów spalania w instalacjach termicznej utylizacji odpadów”.

Tytuł referatu z KHK SA

Styczeń 31, 2018

„Praktyczne aspekty ochrony środowiska na przykładzie ZTPO Kraków – wybrane zagadnienia dot. monitoringu i sprawozdawczości” – to tytuł referatu, który wygłosi Jacek Godyń, Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska i Monitoringu – Krakowski Holding Komunalny SA.