X Konferencja

Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych -
technologie, realizacja inwestycji, finansowanie

Kiedy

21-23 lut 2018

Początek o 9:00

Gdzie

Licheń k. Konina

Hotel Atut

X Konferencja „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie”

Wydawnictwo „Nowa Energia” zaprasza do udziału w X Konferencji „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie", która odbyła się w dniach 21-23 lutego 2018 w Licheniu k. Konina (Hotel Atut).

Celem Konferencji jest zaprezentowanie aspektów prawnych i możliwości finansowania inwestycji związanych z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych, przedstawienie doświadczeń firm działających na rynku polskim i zagranicznym w zakresie realizacji tego typu inwestycji oraz możliwości zastosowania nowoczesnych technologii.

Zakres tematyczny Konferencji obejmować będzie bieżący stan realizacji projektów TPOK, realizacja mniejszych ITPOK - planowane projekty, formuła PPP - kolejne realizacje i doświadczenia, certyfikacja energii i ciepła wyprodukowanego w ITPOK, instalacje: odsiarczania, odpylania, odazotowania spalin, technologie zagospodarowania odpadów po procesach TPOK, odbiór ciepła i prądu, obsługa techniczna spalarni - wykwalifikowana kadra.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli samorządów, inwestorów, przedsiębiorstw komunalnych - przyszłych użytkowników zakładów TPOK, przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych -przyszłych odbiorców energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w procesie TPOK oraz zainteresowanych instytucji, organizacji i firm. Są to m.in. przedstawiciele Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych (Białystok, Bydgoszcz, Konin, Kraków, Poznań, Szczecin).

Aktualności

Partner konferencji

Wrzesień 07, 2017

Partnerem X Konferencji „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie” został Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o..

Zobacz wszystkie
0 0 0 Dni
0 0 Godziny
0 0 Minuty
0 0 Sekundy

Sponsorzy

Program ramowy

Pobierz program

Zapraszamy

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące udziału w konferencji? Chcesz zostać sponsorem? W sprawie udziału Magdalena Nowak

W sprawie udziału

Magdalena Nowak
(+48) 32 777 43 35
tpok@nowa-energia.com.pl

W sprawie promocji

EmailRSS