Godzina rozpoczęcia Konferencji

Październik 02, 2017

VIII Konferencja „Inwestycje w Energetyce, Ciepłownictwie i Przemyśle – Nowe Technologie dla Ochrony Środowiska” rozpocznie się w dniu 10 października 2017 r. o godzinie 9.45.

Firma Ecol zaprezentuje swoją ofertę

Październik 02, 2017

Oferta Ecol Sp. z o.o. dla nowo budowanych bloków i obiektów energetycznych” – to tytuł prezentacji, którą wygłosi Wojciech Majka, prezes zarządu Ecol Sp. z o.o.

Przedstawiciel OMC ENVAG wygłosi prezentację

Wrzesień 28, 2017

„Dostosowanie systemów monitoringu emisji do wymogów wynikających z BAT” – to tytuł prezentacji, którą wygłosi Anna Palewicz, przedstawiciel techniczno-handlowy w OMC ENVAG Sp. z o.o.

Przedstawiciel EDF Polska wygłosi referat

Wrzesień 21, 2017

Nowe wymagania prawne dla średnich obiektów energetycznego spalania – dyrektywa MCP” – to tytuł referatu merytorycznego, który wygłosi Anna Litwinowicz-Krakus, starszy specjalista ds. regulacji i analiz w EDF Polska S.A.

Potwierdzony referat przedstawiciela PKN ORLEN

Wrzesień 21, 2017

Dr inż. Arkadiusz Kamiński, dyrektor Biura Ochrony Środowiska w konkluzji BAT wygłosi referat merytoryczny pt. „Dostosowanie instalacji produkcyjnych PKN ORLEN S.A. do wymagań wynikających z konkluzji BAT”.

Przedstawiciel firmy BEROA Deutschland wygłosi prezentację

Wrzesień 20, 2017

„Stan zaawansowania budowy chłodni kominowych nr 5 i6 w Elektrowni Opole” – to tytuł prezentacji, którą przedstawi Paweł Noakowski, dyrektor sprzedaży w BEROA Deutschland.

Przedstawiciel PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. wygłosi referat merytoryczny

Wrzesień 19, 2017

„Inwestycje w elektrociepłowniach PGE GiEK w świetle wyzwań i wymagań regulacyjnych dla sektora ciepłowniczego” – to tytuł referatu, który wygłosi Krzysztof Fuzowski, kierownik Biura Rozwoju Ciepłownictwa w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Firma SEEN Technologie Sp. z o.o. została Partnerem

Wrzesień 18, 2017

Miło nam poinformować, że firma SEEN Technologie Sp. z o.o. została Partnerem Konferencji. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody dla Elektrowni Opole okiem Generalnego Wykonawcy” – to tytuł prezentacji, którą przedstawi Robert Krawiec, dyrektor Pionu Technicznego z Seen Technologie Sp. z o.o.

Przedstawiciel PGE GiEK SA wygłosi referat merytoryczny

Wrzesień 18, 2017

Stan realizacji budowy nowych bloków 2×900 MW w Elektrowni Opole” – to tytuł referatu, który wygłosi Jarosław Cybulski,  główny specjalista ds. inwestycji, dyrektor Projektu Budowy Bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole – PGE GiEK SA.

Przedstawiciel firmy ANDRITZ wygłosi prezentację

Wrzesień 15, 2017

„Najnowsze technologie ANDRITZ w zakresie oczyszczania spalin” – to tytuł prezentacji, którą wygłosi dr inż. Artur Salamon, przedstawiciel Andritz AG.